DATELE.

 

 

 

På disse sidene finner dere transparenter for projektoren. Dere vil finne en del oppgaver som elevene kan arbeide med i praktisk, databasert undervisning.

 

Fra dette nettstedet kan elevene laste ned arbeidstegninger og maler for oppgaveløsning som de kan bearbeide på enkelt vis. Besvarelsene kan de lagre i egne mapper, og de kan siden levere dem inn til læreren gjennom det programmet som skolen benytter.

 

Følg med. Det kommer mer her.

 

 

 

INTERAKTIV ELEKTRO

 

INTERAKTIV ELEKTRO er en lærebok i elektroteknikk. I denne ”boken” blir eleven først stillet over for et problem i form av en oppgave. Eleven kan så gå inn i boken for å lese et konsentrat av det stoffet som oppgaven handler om. Her er det meningen at eleven skal ta notater for å finne fram til løsningen på oppgaven. Hvert av disse emnene inneholder også en mer omfattende artikkel. Disse artiklene kan elevene skrive ut, og de kan ta vare på dem i mappen sin. På den måten får elevene gradvis en lærebok, etter som de arbeider seg fram i stoffet.

 

Elevene finner også mange beskrivelser i form av lett styrbare animasjoner som viser hvordan teorien rundt oppgaven fungerer. Eleven kan se hvordan han skal snu på en formel, hvordan tierpotensene fungerer, hvordan fasekompensering fungerer, hvordan trefasesystemet virker, og mange andre ting.

 

Hver klasse får en lærerkode som bare læreren skal kjenne. Videre får hver av elevene en egen, personlig kode. Denne koden kobler elevene sammen med læreren sin slik at de nå kan spille INTERAKTIV ELEKTRO.

 

Læreren kan følge med i den enkelte elevens framdrift fra administrasjonssiden sin. Det blir enkelt å se hvilke av elevene som sliter mest, og hvem av dem som klarer seg godt selv. Dermed gjør dette spillet det lett å styre hjelpen der hvor den trenges mest.

 

I avslutningen på hvert enkelt kapittel, finner elevene en oppgave som skal leveres inn til læreren. Disse oppgavene skal leveres i et internt meilsystem som er bygget inn i spillet. Her er det meningen at læreren skal veilede eleven til å forme en god og leselig meil med teknisk innhold. Når læreren endelig godkjenner denne oppgaven, blir den lagt i elevens ”mappe”. Her kan eleven nå som helst hente fram denne oppgaven uten at han får mulighet til å arbeide mer på den.

 

På denne måten arbeider eleven seg frammover i lærebok. Noen av sidene kan være svært krevende å komme gjennom. Andre sider går lettere. Hele tiden mens dette arbeidet pågår skal eleven skrive ut, og ta vare på boksider. Til slutt har han fått en lærebok som han kan ta vare på.

 

Så har han fått et omfattende oppslagsverk på internett. Hit vil han kunne gå tilbake. Han vil kunne logge seg inn og prøve en enkelt oppgaveside på nytt dersom han en gang får behov for det.

 

En som spiller INTERAKTIV ELEKTRO vil også oppdage at innsikten øker når man lærer mer. Den oppgaven som man tror man har løst bra etter kapitel 1, får et helt annet resultat når man har forstått innholdet i kapittel 5. Slik får eleven av og til en påminnelse om at løsningen kan endre seg når kunnskapene øker. Kanskje lærerne har forstått noe som elevene må gå videre på skoler for å forstå.

 

VI har laget INTERAKTIV ELEKTRO i tre forskjellige utgaver. Vi har en versjon som er tilpasset grunnkurs elektrofag og en enklere versjon som er godt egnet for elektroteknikken i grunnkurs mekaniske fag. Vi har også en versjon som passer til ”elektriske industrianlegg” for VK1 elektromekaniske fag.

 

Ta kontakt med oss på e-postadressen: post@datele.no

 

 

Velkommen til DATELE.

Hilsen Reidar og Ole Gunnar.