Skriv ut disse sidene.

 

 

 

Nå kan klassen din ”spille” ELEKTROTEKNIKK på nettet.

 

 

 

 

 

 

 

DATELE er hjemmesiden til elektroklassen ved Vennesla videregående skole i Vest-Agder.  På denne siden legger vi ut de oppgavene som elevene ved denne skolen skal arbeide med i gjennom skoleåret.

 

Vi ser nå at det er ganske mye trafikk inn til denne siden. Det synes vi er hyggelig. Det aller meste av det stoffet som vi legger ut, kan benyttes fritt til undervisning for dem som måtte finne noe her som de kan bruke.

 


 

DATELE betinger at elevene har tilgang til noen datamaskiner hele tiden når de arbeider i verkstedet. Disse maskinene må ha kontakt med en skriver slik at elevene selv kan skrive ut de oppgavene som de skal arbeide med.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når eleven er ferdig med den praktiske oppgaven, er det noe dokumentasjon han skal levere. Han kan laste ned malene for arbeidet fra DATELE. Siden leverer han dette inn til læreren gjennom skolens pedagogiske program.

 

På skolen i Vennesla brukes dataprogrammet It`s learning som pedagogisk verktøy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før elevene begynner å arbeide, hjelper vi dem å lage en mappestruktur i It`s learning. Når elevene siden arbeider med de oppgavene de laster ned fra DATELE, skal de lagre alt arbeidet sitt på riktig plass i disse mappene. Hele denne mappestrukturen skal elevene brenne ut på en CD med jevne mellomrom, slik at læreren kan se at eleven faktisk har orden på denne delen av arbeidet sitt.

 

På skolen vår skal denne CD-platen leveres sammen med den læreboken som elevene har lastet ned når de spiller INTERAKTIV ELEKTRO.

 

 

 

Dersom elevene skal klare å forstå de oppgavene som skolen setter dem til, så må de samtidig bygge opp en innsikt i elektroteknikk. På skolen i Vennesla får elevene denne innsikten ved å spille INTERAKTIV ELEKTRO.

 

 

 

 


 


INTERAKTIV ELEKTRO

 

INTERAKTIV ELEKTRO er en lærebok i elektroteknikk. Ved deres skole kan lærerne logge seg inn til denne boken ved å benytte en av disse to kodene:

 

Dersom dere benytter lærerkoden, kommer dere direkte fram til avslutningen av læreboken. Derfra kan dere bruke menylinjen for å gå fram og tilbake mellom kapitlene, og for å lese de enkelte sidene i boken.

 

 

 

 

 

I spillet finnes det to menylinjer. Den øverste linjen angir kapitlene. Den nederste linjen viser de enkelte sidene som kapitlet inneholder.

 

 

 

 

På dette bildet kan du se på menylinjen at vi har åpnet siden om spenningsarter, i kapitlet om elektriske fenomener.

 


 

En slik side inneholder mange oppgaver som eleven må forholde seg til. Svarene på oppgavene kan elevene finne ved å benytte de knappene som finnes rett ut til høyre for oppgaven på skjermen.

 

 

På en slik side er det mange oppgaver som elevene må finne fram til svaret på. Når alle de riktige svaralternativene er markert, skal de trykke på knappen for å sjekke svarene.

 

 

 

 

 

Dersom et av svarene er feil, får elevene beskjed om at alt må være riktig før de kan åpne en ny side. Dette gjør DATELE til en ganske krevende lærebok.

 

Elevene må nå arbeide selvstendig, i samarbeide med andre elever, eller sammen med læreren sin for å finne feilene. De kan alltid finne den informasjonen de trenger dersom de benytter de knappene som finnes til høyre for oppgavene.

 


 

Bak knappene finner de hjelpesidene sine. Disse sidene er konsentrert, og derfor blir de ofte ganske kompliserte.

 

 

 

 

Hjelpesidene har vi laget slik at de ikke skal kunne skrives ut uten videre. Det er meningen at eleven skal ta de notatene som trengs for å løse oppgaven sin. Eleven må lære seg å vite hva han leter etter, og han må lære seg å notere ned de løsningene som han finner.

 

De kladdearkene som elevene lager i denne prosessen, skal de ta vare på i den mappen som de til slutt skal presentere for læreren.

På de fleste hjelpesidene finner elevene flere linker. Noen av disse linkene fører dem inn til forskjellige animasjoner som de selv kan styre for å få en forståelse av stoffet.


 

På disse sidene finner de også en link som fører dem inn til en artikkelsamling. Artiklene inneholder en beskrivelse av stoffet med en mer omfattende tekst.  Disse er lagret slik at de kan skrives direkte ut ved å klikke med musetasten på skriveren øverst på skjermen.

 

 

 

 

 

Det er nå meningen at elevene skal samle på alle disse artiklene. Samlet utgjør de, til slutt, den læreboken i elektroteknikk som elevene skal ha i mappene sine når de er ferdige med skolen. Disse mappene skal de legge fram for læreren sin for å vise at de har nådd målet i elektroteknikk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

EMNEOPPGAVENE

 

Ved avslutningen av hvert kapittel finner elevene en hovedartikkel som beskriver det sentrale stoffet i kapitlet. På disse sidene må de også åpne emneoppgavene.

 

 

 

Emneoppgavene består av konkrete oppgaver som vi har hentet ute i det praktiske livet.

 

Fra prosessdatamaskinen til en togleder i NSB har vi kopiert en situasjon. Denne situasjonen kan elevene styre ved hjelp av en link som finnes på skjermen.

 

 

 

 

 

 

Formålet med disse oppgavene handler bl.a. om at elevene skal lære seg å skrive en meil med et teknisk innhold. Elevene skal kunne formulere seg på en teknisk, og forståelig måte. Så skal de kunne underbygge påstandene sine ved hjelp av formler og beregninger. Alt dette mener vi at de skal kunne få til ved hjelp av det tastaturet som de har til rådighet på datamaskinen sin. Alle disse oppgavene inneholder tips som peker på hvordan elevene må bruke tastaturet sitt for å få dette til.

 

 

 

 

 

 

Når elevene skriver denne besvarelsen, har læreren kontakt med dem. Læreren kan kommunisere med elevene og veilede dem gjennom hele prosessen. Når svaret fra elevene er godt nok, skal læreren godkjenne dette. Når en slik oppgave er godkjent, blir oppgaven lagret i elevens partisjon. Siden er det ikke mulig å endre på dette.

 

 

 

 

 

 

 

Læreren kan styre elevene sine ved å benytte linken lærer på overmenyen.

 

 

Der får læreren en side som ikke elevene kommer inn i. Her vil vi siden legge inn linker, undervisningsfilmer, samt annet stoff som læreren kan laste ned og benytte til fellesundervisning, dersom han disponerer en projektor i undervisningsrommet.

 

Denne siden velger vi å kalle for DATELE`s medlemsside. 

Bak medlemssiden finnes det bl.a. en fasit til spillet. Vi har funnet ut at en slik fasit er et nødvendig hjelpemiddel for den læreren som skal sette seg inn i dette. Men det er viktig at denne fasiten ikke kommer ut til de elevene som spiller. DATELE er basert på at det skal være en faglig dialog mellom alle medlemmene i en skoleklasse.

 

Fra medlemssiden finner læreren fram til klassen sin. Herfra kan han følge utviklingen til hver enkelt elev, og han ser ganske fort hvem som trenger hjelp og støtte. Dersom det kommer en løsning på en emneoppgave, så får han beskjed om det gjennom denne siden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I lærerversjonen finnes det en knapp som elevene ikke får. Lærerne har muligheter til å komme med kommentarer til innholdet i DATELE.

 

Dersom du står på en konkret side i spillet, og du ser noe som du kunne tenke deg å endre, så trykker du på kontakt oss

 

Vi ser hvilken side du står på. Du skriver hvilken oppgave du vil kommentere på denne siden, og du kommer med din kommentar. Dette leser vi når DATELE skal revideres.

 

 

HVORDAN SPILLES DATELE.

 

INTERAKTIV ELEKTRO starter opp når skoleåret begynner på høsten. Elevene må meldes inn til oss, slik at vi kan organisere dem inn i den riktige klassen og utsyre dem med brukernavn og passord. Dersom elevene skal rekke å spille gjennom hele spillet i løpet av et skoleår, så bør de helst meldes inn til oss før 1. oktober. 

 

Spillet krever at klassen gjennom hele skoleåret har tilgang på et datarom i minst 3 timer pr. uke. Her må alle elevene ha hver sin maskin med internettilkobling. Her må være installert en skriver til maskinene, og det er en stor fordel om læreren har installert en projektor opp mot sin maskin. Dermed har han en god mulighet for å diskutere enkelte detaljer i plenum.

 

Spillet fungerer også svært bra i situasjoner hvor en lærer plutselig må bli borte fra undervisningen. Da kan man sette hele klassen til å arbeide med DATELE. Når læreren kommer tilbake, vil han kunne se om elevene faktisk har vært inne og gjort noe.

 

Dersom man bruker DATELE slik, har vi sett at de beste elevene kommer i mål i slutten av april. Så kommer der en flokk i mai, og noen i juni. Selvsagt er der også noen som ikke kommer helt i mål.

 

Elevene mister ikke spillet sitt selv om klassen avslutter skoleåret. Partisjonene deres vil være tigjengelig så lenge de husker koden sin. Dermed har elevene mulighet til å fullføre spillet etter at de er ferdige på skolen.

 

På skolen vår i Vennesla forlanger vi at elevene skriver ned disse kodene på et godt synlig sted i mappen sin.  Dermed vil de alltid kunne gå tilbake til DATELE for å benytte spillet sitt som oppslagsbok. 

 

 

NÅR REVIDERES DATELE?

 

INTERAKTIV ELEKTRO starter opp 20. august, og det avsluttes 20. juni. I denne perioden endrer vi ikke på oppgavene, på strukturen, eller på innholdet i spillet. Dersom vi blir oppmerksomme på enkle trykkfeil, retter vi selvsagt dem.

 

I perioden mellom 20. juni, og 20. august reviderer vi spillet. Da tar vi for oss de tilbakemeldinger som vi har fått fra andre lærere gjennom meldingssystemet kontakt oss. Vi tar for oss de erfaringene vi selv har gjort i vår egen klasse, og vi tar hensyn til de kommentarene som kommer fra de rådgiverne vi har valgt oss.

 

Nå vil vi komme til å endre tekstene på noen av oppgavene. Vi vil legge til et par sider, og vi vil ta bort noen sider. I tilegg kommer vi til å endre fasiten slik at alle sidene får et nytt mønster på løsningene.

 

Læreren finner selvsagt alltid en oppdatert fasit på sin administrasjonsside. 

 

HVORDAN DATELE BLE TIL.

INTERAKTIV ELEKTRO ble først laget som et selvstudieopplegg i elektroteknikk. Dette opplegget ble utviklet i samarbeid mellom en lærer og ingeniørmiljøene på de energiverkene som siden har slått seg sammen til Agder Energi.  Tanken med dette var at fagarbeiderne på energiverkene skulle få en mulighet til å oppdatere seg i elektroteknikk før de gikk inn på andre, mer praktisk orienterte kurs.

 

Etter en del år kom energiverket tilbake til læreren. De spurte da om det var mulig å lage dette kurset slik at en gruppe blant fagarbeiderne kunne arbeide med kurset på dataterminalene sine. Læreren henvendte seg til skolens IKT-lærling, og sammen gjorde disse to denne jobben for energiverket.

 

Etter at lærlingen sluttet i stillingen sin på skolen, begynte han å lage dette kurset slik at det kunne legges ut på internett. Dermed kunne elevene i Vennesla logge seg inn, og spille DATELE. Ved denne skolen har vi nå brukt dette spillet i 2 år. Det synes som om elevene trives godt med denne måten å lære på.

 

På grunn av samarbeidet med miljøet i Agder Energi, er den versjonen av spillet som foreligger i dag, orientert mot produksjon og overføring av energi. I tilegg har vi hatt et samarbeid med et miljø i NSB som har hjulpet oss med noen oppgaver. Disse oppgavene er enda ikke helt ferdig laget i spillet. Justeringene av dette kommer nå med i revisjonen.