ELEKTROTEKNIKK

 

Dersom du skal forstå disse artiklene bør du først ha gjennomført den teoretiske bakgrunnen for dem. Du bør ha arbeidet med oppgavene, og du bør ha gjennomgått den teoretiske bakgrunnen for stoffet.

 

 

1

GRUNNBEGREP

2

OHMS LOV

3

EFFEKTFORMELEN

4

MATERIALKONSTANTER

5

RESISTANS

6

SERIEKOBLING

7

PARALLELLKOBLING

8

MOTSTAND I KABLER

9

LASTMOTSTAND

10

SPENNINGSKILDER

11

REGNESKJEMA FOR KRETS

12

BATTERIER

13

KONDENSATORER

14

SPOLER

15

MOTORPRINSIPPET

16

GENERATORPRINSIPPET

17

STILLINGSENERGI

18

BEVEGELSESENERGI

19

VARME

20

EFFEKT

21

VIRKNINGSGRAD

22

TRANSFORMATORER

23

ENERGIOVERFØRING

24

VEKSELSTRØM

25

BEGREP I VEKSELSTRØM

26

TREFASEFORMLER

27

FASEKOMPENSERING.

28

STJERNEKOBLING

29

TREKANTKOBLING

30

BEGREP I TREFASE.

31

DEKADISKE MULTIPLERE