JORDSTRØMLABORATORIET.

 

På jordstrømlaboratoriet kan vi måle overgangsmotstanden mellom forskjellige jordelektroder og jord. Her er det montert 5 forskjellige jordelektroder i en plen. Plenen består av et 30 cm dypt lag med jord, og et 60 cm dypt lag med sand. Under disse lagene finner vi morenegrus. (Hardpakket sand.)

 

I plenen er det gravd ned en spole (A), et kar (B), et jordspyd (C), og en jordplate (D). Jordplata stråler mot spolen. Ut over dette finnes der også et kar som er plassert i elvevannet (E). Dette karet kan heves, eller senkes om man vil forsterke den enkelte elektroden.

 

Til laboratoriet finnes det også en skilletransformator. Med denne transformatoren kan man sette 250 Volt spenning på to av elektrodene, for å undersøke virkningen av jordstrømmer som passerer metallkonstruksjoner i jorda.

 

Overflaten på laboratoriet er dekket av en plen. På plenen er det plassert en del benker av metall. Ved elva er det montert noen fortøyningsbolter for båter. Alt dette kan vurderes med hensyn på berøringsspenning mellom metallkonstruksjoner som befinner seg innenfor rekkevidde.

 

Videre kan man bruke jordelektrodene for å registrere skrittspenninger ved store jordstrømmer.

 

 

Jordelektrodene kan laskes sammen, eller man kan utføre målinger mot de enkelte elektrodene for å registrere overgangsmotstandene.