STJERNEKOBLET MOTOR

 

 

 

 

 

 

Normalt blir asynkronmotorene bygget for to forskjellige spenninger. Når motoren skal kobles til den høyeste av disse to spenningene, kobler vi den i stjerne.

 

Koblingen blir oftest utført ved hjelp av lasker som legges på motorens klemmebrett. Dersom laskene legges slik at alle viklingene blir forbundet med hverandre, har vi koblet motoren i stjerne.